Algemeen voorwaarden

Artikel 1 Duur en opzeggen lidmaatschap:
Het eerste lidmaatschap is gratis voor het jaar van de cursus. Een lidmaatschap wordt automatisch met een jaar verlengd, behalve wanneer opzegging plaatsvindt vóór 1 december. Ontvangen wij van u geen opzegging dan bent u verplicht het volledige lidmaatschap voor het volgende jaar te voldoen. Het lidmaatschap eindigt door:
Uw schriftelijke opzegging vóór 1 december van dat jaar.

De opzegging is uitsluitend geldig indien bij opzegging vermeld wordt welke andere vereniging de registratie overneemt.
Voorzien van de naam van de betreffende club en het emailadres.
Houdt u er rekening mee dat onze golfvereniging niet onder de Wet van Dam valt. De opzegtermijn van 1 maand geldt niet voor verenigingen en stichtingen.

Artikel 2 Tarief contributie
De contributie voor 2024 is vastgesteld op € 79 per jaar voor VOLWASSENEN en 59 euro voor JEUGDLEDEN (leeftijd tot 21 jaar), inclusief het gebruik van het handicapregistratiesysteem. Het contributietarief kan jaarlijks worden aangepast.


Artikel 3 Betaling contributie 2024
De contributie graag voor 15 december 2023 betalen.

Artikel 4 NGF pas

Omdat de Nederlandse Golf Federatie geen fysieke plastic passen meer uitgeeft, is uw NGF-pas alleen nog beschikbaar via de golf.nl app.
Zie voor details https://flogolf.nl/mijn-golf-app/

Artikel 5: Privacy
De door u opgegeven persoonsgegevens worden vastgelegd in de marketingdatabase. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om u te informeren over clubactiviteiten en worden niet aan derden vrijgegeven.

Artikel 6: E-Mailadres
U bent verantwoordelijk voor het in gebruik hebben van een goed werkend emailadres. Door schriftelijke mededelingen te sturen naar uw laatst bekende emailadres hebben wij voldaan aan onze verplichting om u met die mededeling te bereiken.